September 23, 2021

16 Safar 1443

Fajr Iqamah

6:00

Prayer Begins Iqamah
Fajr4:55 6:00
Sunrise6:49
Zuhr12:53 1:30
Asr4:09 5:15
Maghrib6:56 7:01
Isha8:16 8:45